Navneskilt 10

1,5mm plast som blir hvit gravering